Dnes som novinárov a širokú verejnosť oboznámil so svojimi prvými krokmi, ktoré by som urobil vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky. Požiadal som ich, aby si ich uschovali a podľa toho ma odkontrolovali, lebo týchto desať vecí zabezpečím ihneď a bez akýchkoľvek podmienok. Nevykrútim sa z toho. Sú to opatrenia, ktoré viem ihneď zabezpečiť a uskutočniť. Mám na to nielen odvahu, ale aj potrebné kompetencie. Môžete ma brať na zodpovednosť, ako držím slovo.

  1. Ako hlavný veliteľ ozbrojených síl SR nedopustím, aby boli na Slovensku rozmiestnené atómové zbrane a vojenské základne cudzích štátov. Na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN podpíšem Medzinárodný dohovor o zákaze jadrových zbraní a navrhnem plán na vytvorenie bezjadrovej zóny v strednej Európe. Slovensko potrebuje viac ako kedykoľvek predtým mierového prezidenta, ktorý ho v čase dramaticky sa zvyšujúceho medzinárodného napätia nezatiahne do nových vojen a konfliktov.
  2. Ihneď po inaugurácii sa stretnem s premiérom a šéfom diplomacie a oznámim im, že podľa článku 102 ods. 1 pís. a Ústavy SR a v zmysle čl. 101 ods. 1 Ústavy SR preberám kompetencie v oblasti zahraničnej politiky. Budem zastupovať Slovenskú republiku nielen na summitoch NATO, ale aj na zasadnutiach Európskej rady a na iných vrcholných medzinárodných fórach.
  3. Na najbližšom zasadnutí Európskej rady budem vetovať ďalšie predĺženie hospodárskych sankcií voči Rusku s výnimkou zbrojného embarga. Tieto sankcie sú politicky neúčinné a hospodársky nás poškodzujú. Namiesto toho navrhnem novú iniciatívu Európskej únie, ktorá ponúkne Rusku spoluprácu pri znižovaní medzinárodného napätia.
  4. Ponúknem tak Slovensko ako aj nasadenie vlastnej osoby na mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom. Urobím všetko pre to, aby som sprostredkoval potrebný mier medzi týmito dvoma znepriatelenými slovanskými národmi. Bude to v prospech európskej bezpečnosti, i v prospech našich vlastných ekonomických a politických záujmov.
  5. Na najbližšom summite NATO vypoviem politický sľub, že budeme dávať na zbrojenie 2 % HDP, ktorý dal spojencom prezident Andrej Kiska. Nemôžeme si to dovoliť, rozvoj Slovenska si vyžaduje iné priority - školstvo, zdravotníctvo, životné prostredie a kultúru. Nedopustím, aby sa samostatné Kosovo stalo členom NATO a Európskej únie, takéto a podobné návrhy budem bez zaváhania vetovať. Navrhnem vláde, parlamentu a oznámil spojencom odchod našich vojenských jednotiek z Afganistanu.
  6. Preskúmam, či je privatizácia zdravotníckych zariadení finančnými skupinami a zatváranie pôrodníc v súlade s článkom 40 Ústavy SR o práve na ochranu zdravia a na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Obrátim sa na Ústavný súd SR a urobím všetko pre to, aby som zjednal nápravu. Chcem byť prezidentom bežných občanov.
  7. Odštartujem masívnu kampaň za riešenie klimatickej zmeny. Predložím návrh, aby bolo Slovensko organizátorom globálneho klimatického summitu COP27, ktorý sa má konať v roku 2021. Navrhnem plán, aby bolo Slovensko do roku 2050 prvým štátom strednej Európy, ktorý bude vyrábať a využívať energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov.
  8. Úrad prezidenta bude transparentnejší a bližšie k ľuďom. Zverejním platy funkcionárov kancelárie prezidenta SR, obnovím pravidelné tlačové konferencie s priestorom pre otázky novinárov, budem zverejňovať na webe celý podrobný program prezidenta bez utajovania vrátane dovoleniek, minimálne raz za týždeň budem v regiónoch diskutovať s občanmi a minimálne raz za mesiac budem prijímať v Prezidentskom paláci bežných občanov, ktorých každodenný zápas za vlastnú dôstojnosť a spravodlivosť budem chcieť verejne podporiť.
  9. Na zasadnutí Európskej rady a v pléne Európskeho parlamentu navrhnem komplexnú reformu Európskej únie založenú na zásadnej demokratizácii a nezávislosti EÚ od veľmocenských tlakov. Predložím návrh na spoločnú európsku obranu založenú na filozofii zastavenia vojenských intervencií a politickej, ekonomickej a environmentálnej stabilizácii blízkeho zahraničia. Navrhnem priame internetové prenosy z rokovania Európskej rady, zverejňovanie zápisníc z rokovaní Európskej centrálnej banky a vytvorenie povinného registra lobistov, ktorý obsahuje mená klientov, ich odmeňovanie a záznam schôdzok s úradníkmi (volenými i nevolenými).
  10. Otvorím diskusiu o prijatí novej demokratickej ústavy tvorenej zdola a schválenej občanmi v referende. Odštartujem ju sériou občianskych zhromaždení po celej krajine, na ktorých sa budeme ľudí pýtať, akú by chceli mať ústavu. Zriadim duchovný parlament ako stály poradný orgán prezidenta zložený z najvýznamnejších mysliteľov, vedcov a umelcov našej krajiny. Proces vyvrcholí zvolaním Ústavodarného zhromaždenia, ktoré by malo pripraviť návrh novej ústavy, ktorú musí odsúhlasiť ľud.

Back To Top