(Otvorený list šéfredaktorom médií)

Prezidentská kampaň je v plnom prúde, ale zo správania väčšiny médií sa zdá, akoby predseda NR SR vyradil z volebnej súťaže polovicu kandidátov. Čelíme zámernému ignorovaniu, podceňovaniu a manipuláciám, ktoré negatívne ovplyvňujú správanie voličov. Niektoré denníky a organizácie si dokonca vyberajú na diskusie kandidátov podľa zvláštneho subjektívneho kľúča: za relevantných a hodných pozornosti si vyberajú len tých, ktorých uznajú sami. Takéto rozdelenie je falošné. Prieskumy si vždy niekto zaplatí na to, aby manipulovali s voličmi. Voľby nikdy nedopadli podľa prieskumov. Keby prieskumy vyhrávali voľby, dnes by musel byť prezidentom Robert Fico a premiérom Radoslav Procházka. Zvlášť alarmujúcim dôkazom je na to situácia spred piatich rokov, keď prieskumy podsúvali radikálne odlišné čísla, než boli výsledky vo voľbách o necelé dva mesiace.

Základným znakom demokratických volieb je, že musia byť SLOBODNÉ a SPRAVODLIVÉ. Slobodnými ešte, našťastie, stále sú, pretože napokon to bude volič s volebným lístkom v ruke, ktorý môže rozhodnúť úplne inak, než chcú tí, ktorí masírujú verejnú mienku. No ak budú pokračovať súčasné praktiky, v žiadnom prípade nemôžu byť spravodlivé. Hoci vysielateľ s licenciou môže vysielať diskusné programy s kandidátmi len vtedy, ak ich zaradenie do programu schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu pod podmienkou, že žiadny kandidát na prezidenta nebude znevýhodnený – terajší zákon o volebnej kampani umožňuje médiám tváriť sa, že toto ešte nie sú diskusie. A tak sme svedkami do očí bijúceho uprednostňovania niektorých kandidátov, kým ostatným je prístup do médií vyslovene blokovaný.

Chcem preto z tohto miesta vyzvať médiá a príslušné inštitúcie na férovú volebnú súťaž. Je nemysliteľné, aby za „demokratické spektrum“ boli označovaní len traja pravicoví kandidáti, ktorí sa zaoberajú sami sebou. Je neprípustné, aby jeden z kandidátov bol v čase volebnej kampane pozývaný do diskusií štyri, päť či sedemkrát pod zámienkou nejakého odborného problému či funkcie, kým druhý ani raz, pretože v tomto období sme si všetci rovní, nie je poslanec, komisár či bývalý minister, sú len kandidáti. Je neakceptovateľné, aby médiá alebo akékoľvek inštitúcie určovali, kto má šancu, kto je relevantný, kto je akceptovateľný, a to na základe pochybných prieskumov, za ktoré bohatší kandidáti vynaložili státisíce eur. Nie je náhodné, že súčasné preferencie takmer kopírujú množstvo peňazí, ktoré do kampane vložili kandidáti a sponzori, ktorí za nimi stoja.

Voľby, ktoré sa chcú označovať ako demokratické, však nemôžu byť pretekmi tučných účtov a bohatých pokladníc. Majú byť rovnocennou súťažou myšlienok a osobností. Takmer každý z nás si poctivo vyzbieral podpisy od občanov, ktorí nám dali dôveru a ktorí si želajú, aby sme viedli kampaň aj v ich mene. Toto právo nemôže byť spochybňované a potláčané zámerným znevýhodňovaním kohokoľvek z nás. Odmietam svojvoľný výber kandidátov do diskusií na základe čoraz pochybnejších kritérií. Diskusné skupiny by mali byť vylosované alebo zoradené podľa abecedy tak, aby mal každý kandidát rovnocennú štartovaciu pozíciu. Od začiatku som pripravený ísť do diskusie s akýmkoľvek silným kandidátom a obhájiť svoje hodnotové postoje, predstavy o riešeniach a programové ciele. Som oficiálnym kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky a médiá, ktoré slúžia verejnosti, sa nemôžu tváriť, že neexistujem. Občania majú právo byť objektívne informovaní o kvalitách každého kandidáta, nie zavádzaní nespoľahlivými prieskumami. Len tak môžu mať dostatok informácií, aby sa mohli vo voľbách kompetentne rozhodnúť. Neberte voličom toto právo. Nepodsúvajte im, kto je relevantný, o tom rozhodujú oni. Vyzývam Štátnu komisiu pre voľby, aby sa zaoberala vzniknutou situáciou a zaujala k nej jasné stanovisko. Vyzývam vládu a parlament, aby upravili volebné pravidlá tak, aby v čase volebnej kampane nemohli byť jednotliví kandidáti zámerne vynechávaní z diskusií. Vyzývam médiá, aby vo svojich diskusných reláciách v priebehu celej volebnej kampane poskytovali všetkým kandidátom rovnaký priestor. Vyzývam ostatných kandidátov, aby preukázali zmysel pre fair play a k mojej výzve sa pridali.

Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.
Nezávislý kandidát na prezidenta SR

Back To Top