Dozrel čas na novú ústavu

Právny chaos spojený s voľbou a vymenovaním ústavných sudcov potvrdzuje potrebu prijatia novej ústavy, v ktorej budú všetky sporné veci a vzťahy vyjasnené a spresnené. Hoci som pred vypuknutím ústavnej krízy varoval už pred rokom vo vysielaní verejnoprávnej televízie, dnes musím so znepokojením konštatovať, že politici sa ju svojimi doterajšími krokmi usilujú skôr vyvolať ako jej zabrániť. Za tento stav je zodpovedný v prvom rade prezident Andrej Kiska, ktorý vnášal a vnáša do procesu výberu sudcov Ústavného súdu SR právnu neistotu, nerešpektuje pravidlá a nedodržiava dohody. Keďže jeho poradcovia avizovali, že Prezidentský palác nemusí ani tentoraz rešpektovať zvolených kandidátov, vládna koalícia si zvolila jednoduchšiu cestu dohody s opozíciou, ktorá predpokladá vylúčenie prezidenta republiky z procesu výberu sudcov Ústavného súdu SR. Takýto postup však môže podkopať celý ústavný systém tohto štátu. Ústava má obmedzovať vládnu a zákonodarnú moc systémom bŕzd a protiváh a prezident je jedným z najdôležitejších aktérov tohto procesu. Ak sa mu siahne na jednu z najsilnejších právomocí, ktorými disponuje, jeho úloha v ústavnom systéme bude spochybnená, ešte väčšmi poklesne a ešte viac sa posilní partokratický systém v tejto krajine. V tomto smere zlyhal aj Ústavný súd SR, ktorý rozhodol o sťažnosti niektorých kandidátov na sudcov, nepodal však výklad ústavy, čím ponechal priestor pre právne kľučky Andreja Kisku aj naďalej.

Meniť ústavu pre nevyspytateľnosť jedného človeka je mocensky arogantné a právne krátkozraké. Je to výraz neúcty k základnému zákonu štátu a neschopnosti politických elít dohodnúť sa na riešení. Zasahovať do ústavy je na Slovensku príliš jednoduché. Akýmkoľvek ústavným zmenám by mala predchádzať široká verejná diskusia, nie mocensky arogantná dohoda „koalície ochotných“. Preto som presvedčený, že akékoľvek ústavné zmeny by mali podobne ako v mnohých iných demokratických štátoch podliehať referendu. Rovnako som presvedčený, že právne najčistejší spôsob, ako zamedziť svojvoľnému výkladu a množiacim sa problémom je vypracovanie a prijatie novej ústavy, ktorú ako základný zákon štátu schvália v referende občania Slovenskej republiky.

doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.
kandidát na prezidenta SR

Back To Top