– úplné znenie
Vo štvrtok 14.6.2018 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca predstavil Eduard Chmelár verejnosti jeden z prvých dôležitých projektov svojej kandidatúry na post prezidenta SR a predniesol zásadné vystúpenie pod názvom Tieňová správa o stave Slovenskej republiky.

V prílohe Vám poskytujeme jej úplné znenie v písomnej podobe.

Ide o alternatívu k tradičnej právomoci hlavy štátu a k Správe o stave Slovenskej republiky, ktorú predniesol Andrej Kiska.

Podujatia sa zúčastnili aj obaja bývalí prezidenti Slovenskej republiky Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič.

Viac o podujatí sa môžete dozvedieť napríklad tu:
http://www.teraz.sk/slovensko/echmelar-predniesol-tienovu-spravu/331141-clanok.html

Úplné znenie správy je umiestnené aj na tejto stránke:

Tieňová správa o stave Slovenskej republiky

Július Kolenič
člen petičného výboru

Back To Top