Nezávislý kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Eduard Chmelár dôrazne
žiada prezidenta, premiéra a ministra zahraničných vecí, aby verejnosti jasne
odpovedali na otázku, či Slovenská republika rokuje so Spojenými štátmi
o vybudovaní vojenskej základne USA na našom území alebo o uľahčení
prítomnosti amerických vojakov na Slovensku. Rezort slovenskej diplomacie už
priznal, že vedie rokovania o tzv. bilaterálnej obrannej spolupráci (DCA) s rezortom
americkej diplomacie. Obsahom doterajších bilaterálnych zmlúv v Európe i vo svete
bola práve vojenská prítomnosť USA na území dotyčných štátov. Eduard Chmelár
pripomína, že ak by sa vláda rozhodla ísť touto cestou, verejnosť má právo vyjadriť
sa k tomu, lebo ide o otázky spojené s bezpečnosťou a suverenitou štátu. Kritizoval
aj rozhodnutie ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka pozvať na zasadnutie
šéfov diplomacií EÚ aj svojho amerického rezortného kolegu. Vníma to ako
nepatričné zasahovanie USA do vnútorných záležitostí Európskej únie, ktoré
v konečnom dôsledku ešte viac oslabí suverenitu EÚ. Zdôraznil, že ako prezident
a hlavný veliteľ ozbrojených síl by nikdy nedovolil uzavretie akejkoľvek zmluvy,
ktorá umožní vytvorenie vojenskej základne cudzieho štátu na našom území.
Využil by na to všetky právomoci podľa článku 102 pís. 1 ods. a, b Ústavy Slovenskej
republiky. Zároveň vyzval svojich protikandidátov, aby namiesto emotívnych reklám
zaujali jednoznačné politické postoje k tejto kľúčovej otázke a rovnako žiada médiá,
aby si namiesto odvádzania pozornosti na zástupné témy plnili svoje povinnosti a
riešili tento vážny problém súvisiaci s bezprostredným ohrozením bezpečnosti
Slovenskej republiky.

Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.
Nezávislý kandidát na prezidenta SR

Back To Top