Nezávislý kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Eduard Chmelár dnes opakovane
a dôrazne vyzval ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka,
aby sa jasne a jednoznačne vyjadril, či rezort diplomacie rokuje so Spojenými štátmi
o rozmiestnení ozbrojených síl USA na území Slovenska. Vysvetlil, že bilaterálne dohody
o obrannej spolupráci (DCA), ktoré uzatvárajú Spojené štáty so spojencami, sa týkajú buď
vybudovania vojenských základní USA alebo uľahčenia prítomnosti amerických vojakov na
území dotyčných štátov. Eduard Chmelár pripomenul, že minulý týždeň žiadal ministerstvo
o informácie niekoľkokrát a namiesto vecnej odpovede sa mu dostalo spočiatku len osobných
invektív a neskutočnej arogancie, s akou sa na tomto ministerstve občan nestretol hádam od
čias Viliama Širokého v rokoch 1950 – 1953. Hoci sa rezort diplomacie usiloval Chmelárove
otázky poprieť ako konšpiračné a ničím nepodložené, štvrtkové vyhlásenie maďarského
ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa usvedčuje slovenské ministerstvo zo zavádzania
alebo vedomej lži. Szijjártó na zasadnutí parlamentného výboru pre obranu vyhlásil, že pri
rokovaní s americkou stranou o DCA ide v súvislosti s pobytom amerických vojsk
o zachovanie suverenity Maďarska a že podobnú dohodu pripravuje USA aj so Slovenskom.
Na základe toho Eduard Chmelár očakáva od MZV SR ospravedlnenie a pravdivé
informovanie verejnosti o obsahu tejto zmluvy. Eduard Chmelár zdôraznil, že prítomnosť
akýchkoľvek cudzích vojakov na našom území považuje za nežiaducu a ako prezident
republiky a hlavný veliteľ ozbrojených síl by využil všetky právomoci podľa článku 102 pís.
1 ods. a, b Ústavy Slovenskej republiky, aby zabránil uzavretiu akejkoľvek zmluvy, ktorá
umožní či už vytvorenie americkej vojenskej základne na našom území alebo rozmiestnenie
amerických vojakov na našom území. Zároveň vyzval svojich protikandidátov, aby zaujali
jednoznačný postoj k tejto otázke, ktorá ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky a mier
v strednej Európe.

Back To Top