foto

Vladimír Manda

Prečo?

filozof a vysokoškolský pedagóg

Zverejnený program Eduarda Chmelára je v našich súčasných domácich a medzinárodných pomeroch skutočným „revolučno-demokratickým“ programom., ktorý môže veľmi výrazne zatiahnuť do politiky široké masy občanov s následným pohybom k ďalším demokratizačným krokom. Program má svoju silu, ale väčšine súčasných politických síl sa daný program pozdávať nebude a je možné, že sa proti nemu aj všetci postavia, ich odpor nebude malý, lebo majú obrovské prostriedky. Jedinou oporou Eduarda Chmelára môžu byť masy voličov, čo je na jednej strane obrovská sila, ale na strane druhej, v dnešných mediálnych pomeroch aj manipulovateľná masa. V každom prípade mu držím palce.

Back To Top