foto

Štefan Nižňanský

bývalý generálny riaditeľ Slovenskej televízie

Prečo?

Som presvedčený, že misia, pre ktorú sa rozhodol pán Chmelár, má zmysel. Práve preto, že nemá za sebou žiadnych oligarchov ani politické strany. Vážim si ho a verím mu práve preto, že dokázal zdvihnúť svoj hlas za pravdu aj vtedy, keď ostatní mlčali alebo takticky, či bojazlivo vyčkávali. A svoje presne formulované výhrady, kritické slová i konkrétne výčitky adresoval tak najvyšším vládnym predstaviteľom, ako aj súčasnému prezidentovi, rovnako tiež opozičným figúrkam snažiacim sa iba čeriť hladinu politického rybníka (bez toho, aby mali rybársky lístok, udicu či čereň). Nikdy nebol ľahostajný k veciam verejným, vyjadroval sa vždy včas a trefne k zásadným spoločenským, politickým, štátotvorným aj mediálnym otázkam. Oceňujem jeho prehľad, odvahu, vecný tón, trpezlivosť i umenie komunikovať, trpezlivo používať vecné a vhodné i účinné argumenty. Hoci som už mimo verejného života, s mojou podporou môže rátať!

Back To Top