foto

Richard Sťahel

vedúci katedry filozofie FF UKF v Nitre

Prečo?

Kandidatúru Eduarda Chmelára na funkciu prezidenta Slovenskej republiky považujem za mimoriadne dobrú správu a veľmi odvážny krok. Eduard Chmelár sa dlhodobo venuje domácej i zahraničnej politike, je významným komentátorom a analytikom politického diania v SR i vo svete, nesmierne vzdelaným akademikom, občianskym aktivistom a presvedčeným obhajcom skutočne pluralitnej spoločnosti. Na rozdiel od všetkých doterajších priamo volených prezidentov SR chápe, aká je úloha prezidenta v našom ústavnom systéme a má jasnú predstavu o tom, ako by túto úlohu chcel napĺňať. Bezpochyby je skutočne občianskym kandidátom na funkciu prezidenta, teda kandidátom bez väzieb na nejakú finančnú alebo privatizačnú skupinu či oligarchu v pozadí.

Tí, čo ma poznajú, vedia, že medzi moje požiadavky na všetkých, ktorí sa uchádzajú o akúkoľvek verejnú funkciu, patrí dokonalá znalosť nášho politického a ústavného systému a skúsenosť s prácou pre verejnosť alebo občiansku spoločnosť. Všetky tieto požiadavky podľa mňa Eduard Chmelár spĺňa. Z jeho doterajšej činnosti i jeho vedeckých a publicistických textov je jasné, že za najvyššie hodnoty považuje mier, ochranu slabých a bezmocných, medzinárodnú spoluprácu a v neposlednom rade ochranu životného prostredia. To je pre mňa osobitne dôležitý moment – na Slovensku totiž zatiaľ nemáme politika, ktorý by chápal dôležitosť environmentálnych problémov a ich previazanosť s problémami sociálnymi. Erudícia a rozhľadenosť Eduarda Chmelára navyše dáva Slovensku šancu mať opäť prezidenta s jasným politickým a hodnotovým zameraním, akým bol T. G. Masaryk.

Back To Top