foto

Milan Murgaš

bývalý rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, bývalý predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Prečo?

Často sa omieľa fráza, že prvý muž republiky by mal mať za sebou silný životný príbeh. Problém spočíva v tom, že v súčasnej mediálnej realite si svoj životný príbeh môžete dať za peniaze ušiť tak povediac na mieru. V súčasnosti sme toho svedkami nielen pokiaľ ide o prezidenta, ale aj o nižšie postavených ústavných činiteľov a iných verejných činiteľov. Mať nikým nevyrobený, ale reálne prežitý životný príbeh je nesmierne náročné a nie každému sa to podarí.

Najmenej dvadsať rokov sledujem verejné vystúpenia a konanie pána Eduarda Chmelára. Je to nesmierne vzdelaný človek, ktorý svoje schopnosti egoisticky nekapitalizuje, ale nezištne sa s nimi delí so slovenskou verejnosťou. Vážim si na ňom to, že je neúplatný a odvážny. Keď na nehu útočia skorumpované médiá, neuteká do kúta, ako mnohí naši politici, ale sa im so silou svojich argumentov postaví čelom.

Eduard Chmelár je vnútorne silnou, konzistentnou osobnosťou, ktorá nemení na dennej báze svoje názory podľa porekadla: kam vietor tam plášť. Je pevný v pronárodných a proobčianskych postojoch v duchu Kuzmányho : koho dar nezvedie, hrozba neskloní. Nelíška sa oligarchickým štruktúram a neberie od nich almužnu.

Eduard Chmelár disponuje prenikavým intelektom, ktorý mu popri jeho vzdelaní a rozhľade umožňuje s ľahkosťou prenikať do podstaty politických javov a procesov. Táto schopnosť ho odlišuje od väčšiny politických analytikov a komentátorov, ktorí väčšinou len opakujú to, čo im nadiktujú ich chlebodarcovia.

Vzdelanosť, spoločenský a politický rozhľad, intelekt, osobná integrita, životná skúsenosti, nebojácnosť, schopnosť postaviť sa zlu a bezpráviu. To sú základné vlastnosti, ktoré by mal mať prezident republiky. Nepochybujem o tom, že Eduard Chmelár ich naozaj má.

Back To Top