foto

Ivan Gašparovič

Prečo?


(Ivan Gašparovič, dvojnásobný prezident SR a spoluzakladateľ Slovenskej republiky)

„Vážim si ho aj preto, že je svojský, má vlastnú predstavu a dokáže si ju obhájiť. Veľmi rád som v televízii pozeral jeho hodnotenia zahraničnej politiky, jeho pozitívne vnímanie členstva v Európskej únii i kritické názory, čo treba zmeniť. To všetko je dnes veľmi aktuálne. U pána docenta si vážim aj to, že nie je ten, ktorý hovorí len o negatívach tohto štátu, ale dokáže oceniť aj pozitíva. To je znak, že nie je populistický, na rozdiel od tých, ktorí tvrdia, že štát je nefunkčný a nič dobré sa tu nedeje. Nie je to pravda. Samozrejme, že je veľa vecí, ktoré treba zmeniť a upraviť tak, aby boli pre občana prospešné. Toto si u neho vážim, že dokáže štátu vytknúť chyby, ale dokáže povedať aj pozitíva, čo sa za tie takmer tri desaťročia na Slovensku dosiahli,“

Back To Top