Vyzbierajme sa na zmenu k lepšiemu.

Aj vďaka Vám môže mať Slovensko šancu na dobrého prezidenta.

Aktuálny stav
Transparentný účet č. : SK16 0900 0000 0051 4396 4520
Back To Top