Záväzok pre Slovensko

  1. Urobím všetko pre to, aby bolo Slovensko vo svete vnímané ako silný, spravodlivý a mierový štát.

  2. Začnem spájať tých, ktorým na Slovensku naozaj záleží. Budem iniciovať, sprostredkovať a podporovať dialóg medzi znepriatelenými skupinami obyvateľstva, aby sme vytvorili súdržnosť, obnovili dôveru a posilnili spoločné záujmy slovenskej spoločnosti.

  3. Chcem dôslednejšie ako doterajší prezidenti využívať právomoci v oblasti zahraničnej politiky, ktoré hlave štátu umožňujú dojednávať a ratifikovať medzinárodné zmluvy.

  4. Dohliadnem na to, aby v nich bol zohľadnený záujem všetkých občanov. Ako hlavný veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky nebudem podporovať žiadnu vojnu, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom.  Zasadím sa za vyššiu bezpečnosť našej vlasti tým, že prednesiem návrhy na spoločnú obranu európskeho územia. Za každých okolností budem podporovať mier, odzbrojenie a priateľstvo so všetkými národmi, ktoré o to stoja.

  5. Budem medzinárodne aktívnym a reprezentatívnym prezidentom, ktorý bude na príslušných fórach navrhovať reformu EÚ a získavať pre ňu spojencov, podporovať uvoľňovanie medzinárodného napätia, apelovať na účinné riešenia environmentálnych problémov a diskutovať o rýchlo sa meniacich celosvetových otázkach.  Budem vo svete propagovať našu kultúru, vedu, techniku a prírodu, naše dejiny a tradície, na ktoré sme všetci hrdí.

  6. Ponúknem svoju osobu i Slovenskú republiku ako sprostredkovateľa mierových dohôd v našom regióne. Využijem dobré vzťahy našej vlasti s oboma znepriatelenými stranami prebiehajúcich konfliktov. Slovensko bude garantom stability v strednej Európe.

  7. Chcem byť advokátom tých najslabších a najzraniteľnejších, ktorí sa nevedia brániť. Chcem byť prezidentom obyčajných ľudí, pripomínať ich problémy a bojovať za ich práva. Budem otvárať tie najpálčivejšie témy, o ktorých mnohí nechcú počuť. Pripravím Slovensko na výzvy budúcnosti.

  8. Mojou ambíciou bude pohnúť s odstránením dlhodobých problémov, ktoré si táto spoločnosť už takmer tri desaťročia dlhodobo tlačí pred sebou a nevie alebo skôr nechce ich riešiť. Budem iniciovať okrúhle stoly všetkých zainteresovaných smerujúce k urýchlenému riešeniu týchto úloh