Podporovatelia

Peter Martinček

Peter Martinček hudobný skladateľ   Voľba prezidenta je pre nás všetkých veľkým záväzkom. Aj keď výber kandidáta a jeho podpora mi boli od začiatku jasné, predsa len som sám seba musel uistiť, že moja voľba je správna. A teraz viem, že Eduard Chmelár je ten, koho podporím. Je to čestný, úprimný a vždy na rovinu…

Ivan Gašparovič

(Ivan Gašparovič, dvojnásobný prezident SR a spoluzakladateľ Slovenskej republiky) „Vážim si ho aj preto, že je svojský, má vlastnú predstavu a dokáže si ju obhájiť. Veľmi rád som v televízii pozeral jeho hodnotenia zahraničnej politiky, jeho pozitívne vnímanie členstva v Európskej únii i kritické názory, čo treba zmeniť. To všetko je dnes veľmi aktuálne. U…

Josef Drozd

(dlhoročný predseda Slovenskej únie pre mier a ľudské práva) Slovenský volič to nemá vo svojom rozhodovaní, komu venovať svoj hlas do vrcholovej štátnickej funkcie – prezidenta republiky – jednoduché. Je to o to ťažšie, že doterajšie skúsenosti nepatria k tým najlepším. Politické štiepenie je na Slovensku v posledných časoch až príliš vystupňované. Postaviť sa ako…

Milan Murgaš

(Milan Murgaš, bývalý rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, bývalý predseda Banskobystrického samosprávneho kraja) Často sa omieľa fráza, že prvý muž republiky by mal mať za sebou silný životný príbeh. Problém spočíva v tom, že v súčasnej mediálnej realite si svoj životný príbeh môžete dať za peniaze ušiť tak povediac na mieru. V súčasnosti sme toho svedkami nielen pokiaľ…

Richard Sťahel

(Richard Sťahel, vedúci katedry filozofie FF UKF v Nitre) Kandidatúru Eduarda Chmelára na funkciu prezidenta Slovenskej republiky považujem za mimoriadne dobrú správu a veľmi odvážny krok. Eduard Chmelár sa dlhodobo venuje domácej i zahraničnej politike, je významným komentátorom a analytikom politického diania v SR i vo svete, nesmierne vzdelaným akademikom, občianskym aktivistom a presvedčeným obhajcom skutočne…

Július Kolenič

(Július Kolenič, bývalý predseda iniciatívy Inakosť) Kandidát na prezidenta SR by mal byť osobnosťou s dlhodobo známymi postojmi k politickým otázkam a s jasnými predstavami o výkone právomocí prezidenta SR. Do kampane pred voľbou prezidenta SR musíme vrátiť témy spojené s konkrétnymi úlohami, ktoré má budúci prezident SR skutočne možnosť a povinnosť plniť. Budúci prezident…

Štefan Nižňanský

(Štefan Nižňanský, bývalý generálny riaditeľ Slovenskej televízie) Som presvedčený, že misia, pre ktorú sa rozhodol pán Chmelár, má zmysel. Práve preto, že nemá za sebou žiadnych oligarchov ani politické strany. Vážim si ho a verím mu práve preto, že dokázal zdvihnúť svoj hlas za pravdu aj vtedy, keď ostatní mlčali alebo takticky, či bojazlivo vyčkávali. A svoje…

Marián Greksa

(Hudobník a spevák) S potešením som si vypočul správu, že Eduard Chmelár bude kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Myslím si, že by mohol byť najlepším prezidentom, akého sme tu doteraz mali. Je to vzdelaný, sčítaný a rozhľadený muž. Nebojí sa vysloviť svoj názor, vždy podložený dôvodmi a dôkazmi a nesnaží sa ním zapáčiť každému. Má…