Petičný výbor

 

Ing. Martin Štunda, Jána Hollého 48, 071 01 Michalovce;

Ing. Július Kolenič, Brusnicová 3297/55, 900 25 Chorvátsky Grob;

Mgr. Zuzana Veress Burak, Budapeštianska 46, 040 13 Košice;

Ing. Radovan Medovič, č.30, 966 51 Rudno nad Hronom;

Mgr. Ivan Pastorek, Homolova 41, 841 02 Bratislava