DOBROVOĽNÍCI

 

Pomôžte ako dobrovoľník /dobrovoľníčka pri zbieraní podpisov pod petíciu

 Pre viac informácií o možnosti pomôcť pri zbieraní podpisov pod petíciu nás kontaktujte na adrese: dobrovolnici@chmelarpreslovensko.sk alebo prostredníctvom  kontaktného formulára, aby sa následne s Vami mohol spojiť príslušný regionálny koordinátor dobrovoľníkov.

Prečo pomáhať pri zbieraní podpisov pod petíciu

Základným demokratickým pravidlom je slobodná súťaž kandidátov vo voľbách. Aby sa mohol občiansky kandidát uchádzať o dôveru voličov, potrebuje zozbierať aspoň 15.000 podpisov pod petíciu podporujúcu jeho kandidatúru. Pán Eduard Chmelár spĺňa všetky predpoklady na to, aby kandidoval na prezidenta SR. Je to vzdelaný človek, ktorý sa vyzná v domácej aj zahraničnej politike. V jeho osobe získa Slovensko kvalitného kandidáta na prezidenta SR, ktorý vie, čo je úlohou hlavy štátu a vo volebnej kampani bude nastoľovať témy priamo súvisiace s výkonom prezidentských právomocí v prospech občanov Slovenskej republiky. Vašou pomocou pri zbieraní podpisov pod petíciu umožníte voličom vybrať pre Slovensko toho správneho prezidenta.

Pokyny pre dobrovoľníkov na zbieranie podpisov pod petíciu

Ak chcete okrem svojho podpisu pomôcť aj pri zbieraní ďalších podpisov, venujte prosím pozornosť nasledovným radám:

  1. Oslovte osobne ľudí vo Vašom okolí (rodina, kamaráti, známi).
  2. Pri zbieraní podpisov oslovte čo najviac ľudí, či by tiež pomohli s ich zbieraním.
  3. Oslovte svojich známych e-mailom, aby petíciu podpísali, pripojte im petičný hárok, alebo link na adresu www.chmelarpreslovensko.sk , odkiaľ je možné petičný hárok stiahnuť.
  4. Postavte sa sami alebo s kamarátmi na frekventované verejné priestranstvo a oslovujte ľudí s prosbou o podpísanie petície. Stačí na to tvrdá podložka a pero. Nepotrebujete na to žiadne povolenie, a to ani v prípade, že budete mať stolík. Treba si iba dať pozor a neblokovať chodníky, priechody pre chodcov, vchody do budov a pod.
  5. Na zbieranie podpisov je dobré využiť verejné podujatia s vyššou koncentráciou ľudí (napr. jarmoky, verejné zhromaždenia, festivaly, …), ale tiež napr. verejné priestranstvá pred nákupnými centrami a supermarketmi.
  6. Približne v čase od 16,00 do 19,00 hod. môžete v mestách osloviť susedov v bytovkách vo Vašom okolí systémom zhora nadol. Na dedinách môžete chodiť od domu k domu.

Nemusíte samozrejme robiť všetko, úplne stačí, keď urobíte to, čo zvládnete. Nie je dobré sa spoliehať iba na e-maily, podpisy je potrebné mať na papieri a na to je najlepší osobný kontakt.

Pri vypisovaní petičných hárkov je potrebné dbať na to, aby ľudia vypísali všetky požadované údaje, čitateľným (najlepšie tlačeným) písmom a bez používania skratiek (teda napr. Banská Bystrica a nie iba BB). Ak bude nejaký údaj chýbať alebo bude použitá skratka, podpis nám nebude uznaný.

Vyplnené petičné hárky prosím posielajte priebežne poštou na adresu:

Július Kolenič, Malokrasňanská 6, 83 154 Bratislava

Petičné hárky je možné stiahnuť na www.chmelarpreslovensko.sk.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese: dobrovolnici@chmelarpreslovensko.sk