Peter Martinček

Peter Martinček

hudobný skladateľ

 

Voľba prezidenta je pre nás všetkých veľkým záväzkom. Aj keď výber kandidáta a jeho podpora mi boli od začiatku jasné, predsa len som sám seba musel uistiť, že moja voľba je správna. A teraz viem, že Eduard Chmelár je ten, koho podporím. Je to čestný, úprimný a vždy na rovinu hovoriaci človek. Ten, ktorý, keď niečo povie, tak si za tým stojí a nemení už svoj názor ! Toto je veľmi dôležité. Jeho schopnosti byť viacrozmerný, sú pre mňa rozhodujúcim faktorom. Eduard Chmelár je teda ten kandidát na prezidenta SR, človek s veľkým Č.